УМНА ОБЩИНА.

Мостът към дигиталното управление. Кадастър Регулационни планове ОУП, ПУП, ППС, Инвестиционни проекти Общинска собственост Ортофото, Зелена система, Умен град.

Картови услуги

ГИС системите ни могат да визулизират вашата информация.

Дигитализация

Ние превръщаме хартиените карти в дигитални.